07Zie voor judo ook de indelingslijst 2019-2020 bij lesrooster op website.